Skip to main content

Terug naar Kennisbank overzicht

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting aan of uit? Het liefst zet je het voor je werknemer aan. Het is een heffingskorting op de loonheffingen die van het brutosalaris worden ingehouden door jouw als werkgever waarna het nettoloon ontstaat. De de korting verlaagt de loonheffingen voor de medewerker. Je houdt de loonheffingen in en draagt die af aan de Belastingdienst. Alle werknemers in Nederland betalen op die manier belasting en sociale premies over hun verdiende loon. Ook wel loonbelasting en premies volksverzekeringen genoemd. De loonbelasting en premies volksverzekeringen heten samen loonheffing of loonheffingen.

Je mag de loonheffingskorting op de loonheffingen over het brutosalaris van je werknemer toepassen als je de enige werkgever van de werknemer bent. Bij twee banen moet de werknemer een keuze maken. Nu weet je wat loonheffingen en loonheffingskorting in het kort inhouden.


Noot: Loonheffingskorting faciliteer je als een goed werkgever door een formulier loonheffingskorting aan je werknemer te verstrekken. In dit formulier geeft de werknemer aan of hij de loonheffingskorting wel of niet toegepast wil hebben. De verantwoordelijkheid van het juist invullen van het loonheffingskortingformulier én het correct toepassen van de loonheffingskorting ligt bij de werknemer. De werkgever zorgt vervolgens dat dit in de salarisadministratie verwerkt wordt.


Wat is loonheffingskorting? En voor wie?

Wat is loonheffingskorting?

Nieuw personeel vraag je om het loonheffingskorting formulier in te laten vullen. Dat is wel zo netjes. Doe dit voor de eerste werkdag, bijvoorbeeld op het moment dat het arbeidscontract getekend moet worden. Zo weet je als werkgever of je met de loonheffingskorting rekening moet houden. In principe ligt de bal bij de werknemer die het principe en recht op loonheffingskorting moet bewaken.

Is je medewerker alleen bij jou in loondienst? Dan kan de loonheffingskorting toegepast worden, het mag maar bij één werkgever toegepast worden. Bij meer banen of baantjes kan de situatie anders zijn. Check de voorwaarden en tips en help je nieuwe medewerker op weg.

Na ondertekening van het contract en het formulier hoeft je salarisadministrateur het alleen maar te verwerken. De loonheffingskorting bestaat eigenlijk uit meerdere heffingskortingen, waarvan alleen de eerste twee relevant zijn voor de salarisadministratie.:

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Levensloopverlofkorting
Algemene Heffingskorting
Algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn de meest voorkomende loonheffingskortingen

Algemene heffingskorting

De korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen van je werknemers is de algemene heffingskorting. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Of je werknemer volledig gebruik kan maken van deze heffingskorting hangt af van zijn of haar leeftijd en de hoeveelheid tijd er in één jaar in Nederland gewoond is.

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het maximum aan algemene heffingskorting is gelijk aan het maximum te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Met een percentage van je belastbaar inkomen uit werk en woning wordt de algemene heffingskorting verminderd. Het percentage vind je in de tabellen algemene heffingskorting.

Arbeidskorting onderdeel
Arbeidskorting voor de werkenden

Arbeidskorting

Wie werkt krijgt arbeidskorting. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Als werkgever houd je bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Als je werknemer vervolgens het eerstvolgende jaar aangifte inkomstenbelasting doet dan hoeft hij/zij de arbeidskorting niet apart aan te vragen. De Belastingdienst berekent de arbeidskorting automatisch. Handig.

Hoe hoog is de arbeidskorting in 2021?

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd van je werknemer en van de hoogte van het arbeidsinkomen. Is dit inkomen niet hoger dan € 35.652 in 2021, € 34.954 in 2020 en € 34.060 in 2019.

dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die je als werkgever al op het loon heeft toegepast. En maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij het geboortejaar hoort. Met dit bedrag houdt de Belastingdienst rekening bij hun aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

> Bereken de arbeidskorting met de tabel 2020 of 2021

De Belastingdienst bouwt de uitbetaling van arbeidskorting aan de minstverdienende partner af. In 2023 vervalt de uitbetaling namelijk helemaal. Lees meer over de afbouw arbeidskorting.

Overige loonheffing-heffingskortingen

De overige heffingskortingen binnen de loonheffingskorting komen niet veel voor en zijn vooral en alleen voor je (ex-)werknemers van belang. Meer details zijn te vinden op de Belastingdienst-site:

Loonheffingskorting toepassen
Loonheffingskorting toepassen en aanvragen

Loonheffingskorting toepassen en aanvragen

Je mag de loonheffingskorting standaard toepassen voor je werknemers maar hoewel de meeste werknemers één werkgever hebben, kan het zijn dat sommigen meer parttime-banen hebben. Dan mag er slechts bij één werkgever loonheffingskorting toegepast worden.

Formulier Loonheffingskorting

Help je werknemer met de loonheffingskorting, stuur hem of haar niet direct door naar de Belastingdienst. Dit wordt gewaardeerd. Geef je werknemer het loonheffingskorting formulier of formeel ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen‘.

Geen loonheffingskorting

Vraagt je werknemer de loonheffingskorting niet bij je aan? Maak je geen zorgen. Loonheffingskorting is een recht: de Belastingdienst zal de korting bij de volgende belastingaangifte alsnog verrekenen. Het geld verdampt dus niet maar je werknemer krijgt het later. Benadruk wel dat hij of zij belastingaangifte moet doen.

Hoeveel loonheffingskorting
Hoeveel loonheffingskorting kun je krijgen?

Hoeveel Loonheffingskorting?

Wil je de loonheffingskorting berekenen? Meestal heb je met de algemene heffingskorting en arbeidskorting te maken. De andere heffingskortingen zijn een stuk specifieker en hebben geen invloed op de loonstrook. Per medewerker zal je de specifieke hoeveelheid loonheffingskorting moeten berekenen. Dat kan met goede salarisadministratie-software die we bij SimpeleLoonstrook in huis hebben of handmatig (niet aan te bevelen). Om je een indruk te geven:

Wat is de algemene heffingskorting 2020?

De algemene heffingskorting is afhankelijk van het loon. Over 2020 is het maximum aan algemene heffingskorting: € 2.711 bij een salaris niet hoger dan € 20.711. De maximale algemene heffingskorting is gelijk aan het bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen bij elkaar. Bij meer dan zo’n € 68.000 aan loon over 2020 vervalt het recht op korting.

Tabel algemene heffingskorting 2020

De exacte bedragen vind je in de tabel algemene heffingskorting 2020. Over 2020 doet je werknemer in 2021 aangifte.

Algemene heffingskorting over 2021

Bij een salaris in 2021 tot € 21.043 is de korting maximaal € 2.837. Geen recht op algemene heffingskorting, bij een maximum van iets meer dan € 68.000 aan salaris per jaar is niet verandert ten opzichte van 2020. Je werknemer doet aangifte in 2022.

Tabel algemene heffingskorting 2021

De exacte bedragen vind je in de tabel algemene heffingskorting 2021.

Arbeidskorting

Het berekenen van de arbeidskorting is wat ingewikkelder dan bij de algemene heffingskorting. De arbeidskorting wordt berekend op basis van het arbeidsinkomen.

Tabel arbeidskorting 2020 en 2021

Check de tabel arbeidskorting 2020 of 2021 (aangifte in 2022) voor de hoeveelheid arbeidskorting.

Bedrag arbeidskorting ‘parkeren’

In de zogenaamde ‘witte tabellen’ staat in de kolom ‘verrekende arbeidskorting’ met welk bedrag aan arbeidskorting rekening is gehouden bij het bepalen van de loonheffingen. Dit bedrag moet je apart in je loonadministratie vastleggen, omdat je dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van je werknemer moet vermelden.

Opletten met loonheffingskorting

Twee zaken waar je goed op moet letten:

  1. Je werknemers hebben maar bij één werkgever recht op loonheffingskorting. Als een werknemer de korting twee keer ontvangt dan loopt hij of zij het risico op een naheffing (en een eventuele boete) van de Belastingdienst. Tip: de loonheffingskorting (laten) toepassen bij de werkgever waar je werknemer het meeste loon ontvangt.
  2. Heb je buitenlandse werknemers in dienst die in het buitenland wonen? Dan gelden er veranderingen in de loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland, sinds 2019.
Veelgestelde vragen

Veelvoorkomende vragen

Veelvoorkomende vragen die eigenlijk allemaal op zoek zijn naar hetzelfde antwoord: loonheffingskorting doen of niet? Bij twee banen, meerdere werkgevers. Dat soort vragen waar we een creatief antwoord op geven.

Loonheffingskorting aan of uit?

Vraagt je werknemer jou als werkgever of de loonheffingskorting aan of uit moet, vraag dan of hij/zij nog een baan(tje) heeft. Zo niet, pas het in je salarisadministratie toe. Adviseer je medewerker bij twee banen de loonheffingskorting alleen voor het meest-verdienende baan toe te laten passen door de betreffende werkgever. Je medewerker is hier zelf verantwoordelijk voor.

Loonheffingskorting ja of nee?

Tja, het antwoord is altijd ‘ja’ tenzij er meerdere werkgevers zijn. Loonheffingskorting mag maar bij één werkgever toegepast worden. Lapt je werknemer dat aan zijn laars dan kan hij of zij een naheffing (en eventuele boete) van de Belastingdienst krijgen.

Loonheffingskorting wel of niet?

Zoals je in de bovenstaande antwoorden – tussen de regels – misschien al hebt gelezen: loonheffingskorting is een recht. Het antwoord is dus ‘wel’. Als werkgever kun je de korting automatisch laten toepassen in je salarisadministratie. Beter is om het je werknemer te vragen. Het dubbel ontvangen van de korting is voor je werknemer vragen om problemen.

Loonheffingskorting toepassen of niet?

Loonheffingskorting moet toegepast worden (het is het recht van een werknemer) bij één werkgever en als tip: de werkgever waar het meeste salaris verdiend wordt.

Anderen bekeken ook