DGA salarisadministratie

 Als directeur groot aandeelhouder (DGA) ben je verplicht om jezelf loon uit te keren vanuit je B.V. Bij het uitkeren van salaris komt ook een salarisadministratie kijken, wat voor de meeste ondernemers een tijdrovende en ingewikkelde klus is. Simpele Loonstrook biedt daarom een speciaal DGA pakket aan. Met deze service ben jij als ondernemer verzekerd van een complete, correcte en tijdige salarisadministratie inclusief de aangifte voor de loonheffing aan de belastingdienst.

In het DGA pakket van Simpele Loonstrook:

  • Jij ontvangt elke maand een DGA loonstrook
  • De aangifte loonheffing verzorgen wij
  • Elk jaar ontvang je een jaaropgave
  • En dit alles volledig digitaal

Prijzen voor het DGA pakket:

€ 40,00 Bedrijf inrichten en DGA aanmaken

€ 10,00 Per loonstrook incl. aangifte loonheffing (per maand)

Elke volgende DGA binnen hetzelfde bedrijf:

€ 20,00 Per volgende DGA binnen hetzelfde bedrijf

€   7,50 Per volgende DGA loonstrook binnen hetzelfde bedrijf

Gebruikelijk loon voor een directeur grootaandeelhouder

Zoals eerder aangegeven is het voor een directeur grootaandeelhouder verplicht om zichzelf loon uit te keren. Gezien de belasting over dividend lager is dan de belasting over salaris heeft de belastingdienst de gebruikelijkloonregeling geïntroduceerd. In deze regeling is opgenomen dat een DGA zichzelf vanuit zijn B.V. een minimaal bedrag hoort uit te keren. Dit bedrag is vastgesteld op €45.000 voor 2019 en € 46.000 voor 2020. Ook is er in de regeling opgenomen dat als er medewerkers in dienst zijn, de DGA zichzelf minimaal hetzelfde als de meest verdienende medewerker dient te verlonen. Hier is echter wel een uitzondering op als de medewerker beschikt over specialistische kennis.

Berekening van de bedragen

Volgens de regeling moet het loon voor een DGA ten minste worden vastgesteld op een hoogte van één van de volgende bepalingen:

– €46.000
– 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
– Het hoogste loon van de meest verdienende werknemer van de B.V.

Startups en uitzonderingen

Ook voor startups geldt er een uitzondering. Het is vanaf 2018 wettelijk vastgesteld dat de DGA zichzelf de eerste drie jaar na de start van de onderneming het wettelijke minimumloon mag uitkeren. Om gebruik te maken van deze uitzondering moet de innovatieve startup echter wel een bedrijf zijn dat speur-en ontwikkelingswerk verricht en binnen de WBSO als starter staat aangemerkt.

Voor overige startende ondernemingen met een lage of geen winst is het mogelijk om op verzoek bij de belastingdienst een lager gebruikelijk loon vast te stellen.

Offerte aanvraag DGA Salarisadministratie

14 + 14 =