Skip to main content

Terug naar Kennisbank overzicht

Loonheffing of Loonheffingen

Top! Je hebt een nieuwe werknemer aangenomen, het contract is getekend en dan komt de loonheffing en loonheffingskorting bovendrijven. Wat is loonheffing of zijn loonheffingen ook alweer? En waar kun je als werkgever loonheffingskorting aanvragen? De korting is prettig voor je werknemer maar wat betekent voor jou als ondernemer in je rol als werkgever?

Wat is loonheffing - definitie en betekenis
Tja, wat is loonheffing?

Wat is loonheffing?

Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. Ter verduidelijking: loonbelasting is een belasting die iedereen die werkt betaalt. Van de loonbelasting betaalt de Rijksoverheid bijvoorbeeld alle publieke voorzieningen en de sociale uitkeringen. Omdat de loonheffing nogal wat premies bevat worden ze ook wel – in het meervoud – premies volksverzekeringen genoemd.

Welke loonheffingen zijn er?

Op het moment dat je loon gaat uitbetalen moet je daar loonheffingen op inhouden. Dat ben je als werkgever verplicht. Lees er verderop meer over. Maar uit welke specifieke premies en belasting bestaat de loonheffing?

 1. Loonbelasting
 2. Premies volksverzekeringen
 3. Premies werknemersverzekeringen
 4. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Loonbelasting

Als werkgever haal je de loonbelasting netjes van het brutosalaris af en draag je het over aan de Belastingdienst. Loonbelasting is een zogenaamde ‘voor-belasting’ en een vorm van directe belasting. In belastingland kun je onderscheid maken tussen directe belasting en indirecte belasting. Directe belasting betekent dat jij als belastingplichtige de belasting zelf betaalt. Directe belasting zoals loonbelasting wordt geheven van werknemers, inhoudingsplichtigen (werkgevers), artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen.

Premies Volksverzekeringen

De premies volksverzekeringen zijn net als werknemersverzekeringen, sociale verzekeringen die werknemers moeten beschermen tegen inkomensverlies. Verlies van inkomen kan komen door bijvoorbeeld het overlijden van de partners, het bereiken van je pensioenleeftijd (voor de AOW) of ziekte. De premies volksverzekeringen zijn voor deze vaak onprettige situaties (pensioen als uitzondering) een fijn financieel vangnet.

De premie volksverzekeringen bestaat uit de AOW-premie (Algemene Ouderdomswet), Wlz-premie (Wet langdurige zorg) en ANW-premie (Algemene Nabestaandenwet).

Premies Werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen beschermd werkenden net als de premies volksverzekeringen tegen verlies van inkomen. De premies werknemersverzekeringen zijn verplicht en gelden alleen voor mensen die in loondienst werken. Tot 2009 betaalden werkgever én werknemer beiden een deel van de premie. Tegenwoordig draag je als werkgever die kosten alleen.

Per werknemer betaal je premie voor vier werknemersverzekeringen:

 • de WW (Werkloosheidswet),
 • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen),
 • WAO (wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en
 • ZW (ziektewet).

Onder de WIA valt de inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Als werkgever betaal je voor deze werknemersverzekeringen de volgende premies:

 • WW-premie
 • sectorpremie
 • Ufo-premie
 • basispremie WAO/IVA/WGA
 • gedifferentieerde premie Whk

De loonheffing berekenen is niet makkelijk, dus je vraagt je misschien af wat het verschil is tussen de premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen? We leggen het je uit!

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Je draagt voor je werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af. Maar waarom? Iedereen heeft toch een verplichte zorgverzekering? Ja, dat klopt. Het zorgverzekeringsstelsel in Nederland rust op twee pijlers: de verplichte basisverzekering die geregeld is in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze laatste geldt alleen voor werkenden met een inkomen zoals een loon uit loondienst, winst uit een onderneming of een WW- of bijstandsuitkering. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Als werkgever betaal je de bijdrage Zvw als zogenoemde werkgeversheffing. Maar hoe bereken je de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?

Loonheffing berekenen
Hoe bereken je de loonheffing?

Loonheffing berekenen

Wil je zelf de loonheffing berekenen? Om meteen met de deur in huis te vallen: dat is niet eenvoudig. Veel ondernemers laten dit over aan een salarisadministrateur. Die heeft toegang tot prijzige salarissoftware om dit voor je te laten berekenen. Zoals wij van SimpeleLoonstrook 😉 Toch is het handig om te weten hoe je de loonheffing berekent op basis van één vast bedrag (grondslag).

De grondslag bereken je als volgt:

loon in geld (brutoloon)
+loon in natura (cadeau, bijtelling auto van de zaak)
+fooien en uitkeringen uit een (personeels)fonds
aftrekposten voor alle loonheffingen zoals het werknemersdeel van een pensioenpremie en een inleg van een werknemer in een levensloopregeling
=grondslag
Berekening grondslag voor loonheffingen

Voor vragen over het berekenen van de loonheffing kun je met ons contact opnemen, we helpen je op weg. Als je de diepte in wilt over de berekening van de loonheffingspremies, check deze pagina van de Belastingdienst.

Inhouden op brutosalaris en Afdragen

Al deze premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen, de bijdrage Zvw en de loonbelasting zitten dus bij elkaar in de loonheffing. Als werkgever houd je het bedrag van de verschillende sociale premies en loonbelasting in op het brutosalaris van je werknemer. Vervolgens draag je de loonheffing (premies sociale verzekeringen en loonbelasting) af aan de Belastingdienst die het bedrag doorzet naar de verschillende sociale zekerheidsinstellingen. Als werkgever ben je verplicht loonheffingen van het brutosalaris in te houden, je bent een zogenoemde ‘inhoudingsplichtige’.

Loonheffing Tabel 2021

Op de site van de Belastingdienst kun je een loonheffing tabel 2021 of loonbelasting tabel 2021 op maat maken. Je kunt per jaar, per land, per tijdvak of voor bijzondere beloningen, voor een standaardsituatie of herleidingssituatie in twee kleuren en als Pdf- of Excel-bestand de tabel loonheffing 2021 of loonbelastingtabel 2021 downloaden. Ook voor 2020, 2019, 2018 en 2017.

Loonheffingskorting
Loonheffingskorting is een korting op de loonheffingen loonbelasting en premies volksverzekeringen

Loonheffingskorting

Wat is loonheffingskorting? Het is super fijn maar helaas heb je als werkgever geen voordeel van loonheffingskorting. Jouw werknemer heeft er gelukkig wel wat aan. Hij of zij krijgt bij toepassing van de loonheffingskorting op het eerste deel van de loonheffing een hoger nettoloon omdat er minder loonheffing (sociale premies en loonbelasting) door jou op zijn of haar brutoloon worden ingehouden. Bij een loonheffingskorting draag je als werkgever minder loonheffing af maar de totale personeelskosten blijven gelijk.

> Loonheffingskorting aanvragen via werkgever

Afdrachtvermindering

Op grond van de Wet vermindering afdracht en premie voor de volksverzekeringen (WVA) – een hele mond vol – hoef je voor sommige werknemers minder loonbelasting, premies volksverzekeringen en eindheffing te betalen. Er zijn twee afdrachtverminderingen:

 • speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en
 • zeevaart.

Afdrachtvermindering S&O wordt ook wel WBSO genoemd, naar de voormalige Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. De wet is in 1996 opgegaan in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. De naam WBSO wordt nog steeds gebruikt.

Loonheffing terugvragen

Belasting terugvragen omdat je medewerker denkt dat hij of zij te veel loonheffing over een kalenderjaar heeft betaald is een regelmatig terugkerend topic. We helpen je op weg. Jouw werknemer kan loonheffing via de inkomstenbelasting terugvragen als het bedrag hoger is dan €16,-. Maar hoe weet hij of zij hoe hoog het bedrag aan loonheffing is?

Bij een fulltime dienstverband bij één werkgever waar het hele jaar gewerkt is, is van loonheffing teruggaaf geen sprake. Bij meer parttime (vakantie)baantjes bij een paar werkgevers kan dit compleet anders zijn. Dit komt omdat de loonheffing gebaseerd is op een fulltime dienstverband, voor een heel jaar en per werkgever.

Situaties waarin vaak te veel heffing wordt ingehouden zijn:

 • een bijbaan,
 • een deel van het jaar (fulltime) werken,
 • het bereiken van de AOW-leeftijd middenin een belastingjaar / kalenderjaar.

Dit kunnen je werknemers simpel checken door gewoon in het volgende jaar een aangifte inkomstenbelasting te doen. Het aangifteprogramma rekent meteen uit of er te veel loonheffing betaald is.

Loonheffing dga is bijzonder
Loonheffing dga – salaris en gebruikelijkloon

Loonheffing dga – Salaris en Gebruikelijk Loon

De directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere rol, is een vreemde eend in de bijt of heeft een dubbele pet op. Omdat hij zowel een rol als werkgever en als werknemer heeft, gelden er bijzondere regels voor de loonheffing. Denk dan aan de gebruikelijkloonregeling, de doorbetaaldloonregeling en de eventuele premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Je moet dus even heel scherp zijn en dan kan het eigenlijk niet misgaan. We geven alle details over o.a. salaris en gebruikelijkloon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) en loonheffing weg.

> Meer informatie over Loonheffingen dga

Anderen bekeken ook