Skip to main content

Terug naar Kennisbank overzicht

Onkostenvergoedingen

Vakantie heb je nodig!

Hoe gepassioneerd je ook bent over je werk, vakantie nemen doet ons allemaal goed. Ook de medewerkers die jij in dienst hebt. Zij hebben wettelijk recht op minimaal vier keer hun wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Én natuurlijk ook op vakantiegeld: minimaal acht procent van hun bruto jaarsalaris.

Maar wat doe je als een werknemer ziek wordt op vakantie? Of een been breekt tijdens de wintersport? En hoe houd je de opgebouwde en opgenomen vakantiedagen van werknemers nou overzichtelijk bij? Wij nemen je stap voor stap mee in alles wat je moet weten over de rechten en plichten van de werkgever en van jouw werknemers omtrent vakantie.

Vaste onkostenvergoeding

Vakantiedagen

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?

Vallen onkostenvergoedingen onder de primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden? Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de basisafspraken die je maakt met je werknemer: over salaris en werktijden. Daarnaast maak je afspraken over oHoewel we vaak spreken van vakantiedagen, wordt een vakantie eigenlijk berekend in uren. Een werknemer heeft minimaal recht op vier keer het aantal uren dat er per week gewerkt wordt. Dus als iemand veertig uur per week werkt, komt dan neer op 160 vakantie-uren per jaar. Vaak wordt dit door acht gedeeld, de gemiddelde duur van een werkdag.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de dertiende maand, prestatiebeloning, verzekeringen voor je

Je hebt in het geval van een werkweek van veertig uur recht op minimaal twintig vakantiedagen. Dit noemen we je wettelijke vakantiedagen. Sommige werkgevers kiezen ervoor om meer vakantiedagen dan alleen de wettelijke dagen aan te bieden. Alle dagen boven het minimale recht zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Meer weten over vakantiedagen? Bekijk hier onze pagina over vakantiedagen. (link)

Vakantiegeld

Op hoeveel vakantiegeld heeft een werknemer recht?

Een werknemer heeft recht op een bedrag van minimaal acht procent van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Officieel heet dit vakantiebijslag, maar vaker noemen we het vakantiegeld of vakantietoeslag. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van afgelopen jaar. Andere betalingen zoals winstuitkering of een eindejaarsuitkering tellen niét mee bij deze berekening van het bruto jaarsalaris. (link)

Wanneer betaal je vakantiegeld uit?

Meestal wordt vakantiegeld in de maand mei of juni uitbetaald, tegelijkertijd met het salaris. Sommige werkgevers kiezen er echter voor om het vakantiegeld op een ander moment in het jaar uit te betalen. Daar is wel een schriftelijke overeenkomst voor nodig. Het vakantiegeld moet in ieder geval eens per twaalf maanden worden uitbetaald. Het is ook een optie om vakantiegeld maandelijks uit te keren. Lees hier meer over op onze pagina over vakantiegeld. (link)

Onvoorziene omstandigheden omtrent je vakantie

Vakantieaanvraag afwijzen

Een werknemer heeft het hele jaar hard gewerkt en kijkt uit naar een welverdiende vakantie. Jij besluit de vakantieaanvraag af te wijzen. Mag dat zomaar? Op deze pagina leggen we haarfijn uit in welke gevallen je een aanvraag mag weigeren. (link)

Ziek worden tijdens vakantie

Als een werknemer ziek wordt op vakantie worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De werknemer kan deze vakantiedagen dus later opnieuw opnemen. In sommige gevallen mag je als werkgever wél vakantiedagen inhouden als een werknemer ziek wordt op vakantie. Lees op onze pagina over onvoorziene omstandigheden tijdens een vakantie wanneer dit het geval is. Lees op deze pagina wat het voor gevolgen heeft als een werknemer een ongeluk krijgt tijdens zijn of haar vakantie. (link naar subpagina onvoorziene omstandigheden).

Vakantiedagen en corona

De meeste vergoedingen vallen onder de zogenoemde gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling (WKR). Vanwege het coronavirus wachten veel mensen nog even met vakantie opnemen. Vakantiedagen kunnen echter niet té lang opgespaard worden, ze zijn namelijk maar een halfjaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd geldig. Lees hier meer over de geldigheid van jouw vakantiedagen. (link naar geldigheid vakantiedagen).

Minder werk in het bedrijf door corona?

Als er minder werk is door het coronavirus, mag je als werkgever werknemers niet verplichten om vakantie op te nemen. Bedenk in plaats hiervan wat werkgevers wél kunnen doen om hun tijd nuttig te besteden. Wij helpen je op deze pagina op weg met een aantal voorbeelden. (link naar subpagina onvoorziene omstandigheden).

Lees hier wat voor rechten jij hebt als werkgever wanneer een werknemer ervoor kiest om naar een hoogrisicogebied te reizen tijdens zijn of haar vakantie. (link naar subpagina onvoorziene omstandigheden).

Vakantiedagen en -geld uitbetalen bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt die de vakantie-uren die niet meer opgenomen kunnen worden uitbetaald, zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Het is ook een optie voor de werknemer om de vakantiedagen in de periode voor de uit dienst datum in te plannen.  (link naar subpagina onvoorziene omstandigheden).

Een werknemer heeft recht op minimaal acht procent vakantiebijslag. Bij het ontbinden van een arbeidscontract moet de werkgever het opgebouwde saldo aan vakantiebijslag in de laatste loonstrook uitbetalen.

Administratie van vakantie

Je bent als werkgever verplicht om de opgebouwde en opgenomen vakantiedagen van werknemers overzichtelijk bij te houden. Dit kan met name van pas komen bij het einde van een dienstverband, indien er onenigheid ontstaat over het aantal vakantiedagen waar de werknemer nog recht op heeft. Een zorgvuldige administratie, bijvoorbeeld via een Excelbestand van vakantiedagen en vakantiegeld voorkomt dit.

Maar het kan nog makkelijker… Bij SimpeleLoonstrook willen we de salarisadministratie graag zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk houden. In onze opgezette portals behoud je het overzicht over de opgebouwde vakantiedagen via de verlofmodule. De medewerkers vragen verlof aan, jij keurt deze goed (of af). De opgebouwde en gebruikte verlofuren staan overzichtelijk in de portal en er is nooit meer discussie over het aantal verlofuren dat nog beschikbaar is. Bekijk de module hier!