Skip to main content
Kennisbank

Oproepkrachten in dienst:

waar houd je rekening mee?

Oproepkrachten (of nul-uren overeenkomsten) zijn een mooie uitkomst om je vaste team mee aan te vullen als je zoekt naar flexibiliteit. Maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Wij zetten voor het gemak de rechten van en plichten voor een oproepkracht op een rij.

 

Oproepkracht heeft recht op loon

Deze lijkt misschien vanzelfsprekend, maar een oproepkracht heeft uiteraard recht op loon over gewerkte uren. Je kan een oproepkracht niet zomaar zijn/haar gewerkte uren maal het (minimumloon) salaris uitkeren. Een oproepkracht heeft namelijk naast zijn uurloon ook recht op de wettelijk minimum toegevoegde vakantiedagen en vakantiegeld. Let er hierbij op dat het minimumloon het uurloon exclusief deze vakantiedagen en vakantiegeld betreft.

 

Oproepkracht heeft recht op vakantiedagen (vakantierecht)

Oproepkrachten hebben recht op doorbetaalde vakantiedagen. Hoewel we vaak spreken van vakantiedagen, wordt een vakantie (verlof) eigenlijk berekend in uren. Een werknemer heeft minimaal recht op vier keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt. Als iemand bijvoorbeeld veertig uur per week werkt, heeft diegene recht op 160 vakantie-uren per jaar. Veel bedrijven delen dit echter door acht, de gemiddelde duur van een werkdag, om zo op vakantiedagen uit te komen. Als oproepkracht heb je vaak geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd en direct uitgekeerd (vakantierecht). Hoe je als werkgever het vakantierecht berekent, moet in de cao of arbeidsovereenkomst staan aangegeven.

Voorbeeld 1:
Het bedrijf hanteert een standaard werkweek van 40uur. In de contracten staat dat een medewerker het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen per jaar heeft op fulltime dienstverband. De rekensom is dan: 40uur p/wk / 5dagen = 8,0uur per dag * 20vak.dagen = 160 vak.uren per jaar
160 vak.uren p/j / 2080 uur p/j (40uur p/wk * 52wk p/j ) = 0,0769
Dit betekent dat voor elk uur gewerkt de medewerker 0,0769 verlofuur uitbetaald krijgt = ongeveer 7,69% vakantierecht toeslag op het bruto loon.

Voorbeeld 2:
Het bedrijf hanteert een standaard werkweek van 36uur. In de contracten staat dat een medewerker 25 vakantiedagen per jaar heeft op fulltime dienstverband. De rekensom is dan: 36uur p/wk / 5dagen = 7,2uur per dag * 25vak.dagen = 180 vak.uren per jaar
180 vak.uren p/j / 1872 p/j (36uur p/wk * 52wk p/j) = 0,0961
Dit betekent dat voor elk uur gewerkt de medewerker 0, 0961verlofuur uitbetaald krijgt = ongeveer 9,61% vakantierecht toeslag op het bruto loon.

 

Oproepkracht heeft recht op vakantiegeld / vakantiebijslag

Ook hebben oproepkrachten recht op vakantiegeld. Dit is minstens 8% van het brutoloon (van afgelopen jaar). Als de oproepkracht korter dan een jaar voor een bedrijf werkt, dan wordt uitgegaan van het salaris tot aan het moment waarop het vakantiegeld wordt berekend. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag, maar vaker noemen we het vakantiegeld of vakantietoeslag. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van afgelopen jaar en wordt minimaal één keer per jaar uitbetaald. Vaak gebeurt dit in de maand mei of juni.

Het maandelijks uitbetalen van het vakantiegeld kan ook. Bij oproepovereenkomsten zien wij dit eigenlijk als een standaard. Door het maandelijks uitbetalen van deze bijslag ontstaan er ook geen “potjes” die op een later moment nog verrekend moeten worden.

Loon

Loon oproepkracht bestaat uit drie delen

Samenvattend bestaat het loon van een oproepkracht dus eigenlijk uit drie delen. Het bruto uurloon keer het aantal uur dat er gewerkt is, het additioneel vakantierecht en het additioneel vakantiegeld. Dit bij elkaar opgeteld is het totaal bruto salaris van een oproepkracht.

Gewerkte uren * Bruto uurloon + Vakantierecht + Vakantiegeld = totaal bruto salaris

Voorbeeld 1:
Het bedrijf hanteert een standaard werkweek van 40uur. In de contracten staat dat een medewerker het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen per jaar heeft op fulltime dienstverband. Het bruto uurloon is € 10,- en het vakantiegeld a 8% wordt maandelijks met het salaris uitbetaald.
Deze maand werkt de oproeper 100uur en zal dan het volgende op zijn loonstrook zien:
Bruto loon:         € 1.000,00       (100uur * € 10,- =)
Vakantierecht:   €       76,90       (7,69% * 100uur = 7,69uur * € 10,-)
Vakantiegeld:    €       86,15       (1.076,90 * 8%)
Totaal bruto:     € 1.163,05

 

Oproepkracht betalen voor minimaal drie uur werk

Per oproep moet je een oproepkracht minimaal drie uur werk aanbieden. Roep je de kracht op voor minder uren? Dan hebben zij tóch recht op het loon alsof ze drie uur gewerkt hebben. Een oproepkracht moet minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen worden voor werk. Als je later bent, dan hoeft de kracht de oproep niet te accepteren. Wanneer je als werkgever de oproep binnen vier dagen weer intrekt, of de werktijden aanpast, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op het loon over de uren die in eerste instantie waren afgesproken. Weet dus goed wat je afspreekt.
Let op: in een cao kan staan dat de oproeptijd korter dan vier dagen is. Dit mag echter nooit korter zijn dan 24 uur.

 

Oproepkracht is ziek, wat nu?

Als oproepkrachten ziek zijn hebben zij alsnog recht op het loon over de uren die gewerkt zouden worden. Als werkgever ben je verplicht om tenminste 70% van het loon over de afgesproken werkperiode te betalen. Als dit lager is dan het minimumloon, dan betaal je het minimumloon uit.
Het is uiteraard wel van belang dat een oproepkracht zich op tijd ziek meldt.