Wat is een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst)?

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst en die naam zegt het eigenlijk al. Een collectieve arbeidsovereenkomst zijn afspraken tussen een (of meer) werkgever(s) en meerdere werknemers of een werknemersorganisatie. In een CAO mogen nooit afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de wet. Dit betekend dat de basis van een CAO minimaal aan de wettelijke eisen moet voldoen, zoals minimum loon of het aantal vakantiedagen.

Een CAO, wat is dat nou precies en hoe werkt het?

Zoals we hierboven al aangaven staat CAO voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst die door meerdere partijen overeen is gekomen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn tussen een vakbond en een collectief van werkgevers binnen een bepaalde sector, maar ook een personeelsvereniging binnen een bedrijf wat afspraken maakt met de werkgever. Er zijn dan ook 2 soorten CAO’s, een bedrijfstak CAO en een ondernemings-CAO.

Bedrijfstak CAO:

Een bedrijfstak CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde sector, bijvoorbeeld klein metaal, kinderopvang of het onderwijs. Deze CAO wordt vaak opgesteld na onderhandelingen tussen een vakbond binnen de bedrijfstak en meerdere grote werkgevers of een werkgeversorganisatie. Als er een overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde bedrijfstak betekend dat niet automatisch dat alle werkgevers die actief zijn in de betreffende bedrijfstak ook wettelijk verplicht zijn om zich aan de CAO te houden, daar is een Algemeen verbindend verklaring voor nodig (AVV). Een AVV kan worden afgegeven door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als deze verklaring is afgegeven is de CAO bindend voor alle werkgevers binnen deze bedrijfstak, ook als die niet bij de onderhandelingen aanwezig waren of zijn aangesloten bij de organisatie die de afspraken hebben gemaakt. Bijna alle bedrijfstak CAO’s zijn inmiddels bindend verklaart.

Ondernemings-CAO:

Een ondernemings-CAO is een collectieve afspraak tussen een werkgeversorganisatie of personeelsvereniging en één werkgever. Dit gebeurd regelmatig bij grote bedrijven. Enkele voorbeelden zijn de Albert Heijn, KPN, Holland Casino of Heineken. Deze CAO is altijd bindend binnen het bedrijf en is voor veel grote bedrijven een uitkomst om zo de onderhandelingen tot een minimum te beperken tijdens het aannemen van nieuw personeel, maar ook om gelijkheid onder de werknemers te creëren.

Waar moet je als werkgever op letten?

Als werkgever is het belangrijk om te weten of jij onder een bepaalde CAO valt, en of deze bindend verklaard is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De afspraken in een CAO gaan namelijk voor op die in een individuele overeenkomst. Dit betekend concreet dat je afspraken in de individuele overeenkomst nooit minder mogen zijn dan de afspraken die zijn opgenomen in de CAO. De afspraken mogen wel afwijken als deze gunstiger zijn voor de werknemer.

Als werkgever kun je onder andere terecht op de website van de FNV om te zien welke CAO’s er op dit moment van toepassing zijn. Wil je weten of hier ook een AVV voor is afgegeven kun je dit nakijken op de site van het Ministerie SVW.

Is een geen CAO voor de bedrijfstak waar je als werkgever in actief bent? Dan gelden de normale wetten en regels voor het opstellen van een arbeidscontract.

Meer lezen over het opstellen van een arbeidscontract? Lees dan onze blog “Het opstellen van een arbeidscontract, waar moet je op letten?

Wet, regelgeving en boetes.

De wet en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden veranderen continu en is het een hele taak voor een ondernemer om altijd op de hoogte te zijn van de laatst geldende wetten. Daarom adviseren wij nogmaals om je als ondernemer altijd te laten adviseren door een jurist of advocaat met specialistische kennis als het gaat om arbeidscontracten, zodat je later niet voor vervelende verassingen komt te staan bij een conflict of een ontslag situatie.