Vakantiegeld

De meeste werknemers zullen de voorkeur hebben om hun vakantiegeld jaarlijks te ontvangen. Op die manier hebben ze een automatische spaarpot die ze 1 x per jaar mogen openbreken om bijvoorbeeld van op vakantie te gaan zonder zelf de verantwoordelijkheid te hebben om het geld daadwerkelijk op te moeten sparen. Voor de werkgever zijn er financieel gezien wel een aantal flinke voordelen om het vakantiegeld maandelijks uit te keren. In deze blog leggen we uit welke voordelen dit zijn en bespreken we de wet- en regelgeving omtrent vakantiegeld.

De voordelen van het maandelijks uitkeren van het vakantiegeld

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld jaarlijks uit, omdat dit altijd al over het algemeen de standaard is geweest en omdat de werknemers voor het grootste gedeelte hier inmiddels zo aan gewend zijn dat het onwaarschijnlijk is dat grote bedrijven dit zullen gaan aanpassen naar het maandelijks uitkeren van het vakantiegeld, ondanks dat hier voor een werkgever meer voor- dan nadelen bij komen kijken. Hieronder zetten wij de voordelen even op een rijtje:

– Als je als werkgever de keuze maakt om het vakantiegeld maandelijks uit te keren spreid je de betaling van het vakantiegeld logischerwijs uit over 12 maanden per jaar. Dit zorgt ervoor dat je in mei/juni geen aanslag hoeft te plegen op je liquiditeit / cashflow. Dit voordeel wordt alleen maar groter bij een groeiend aantal werknemers binnen een bedrijf. Bij een werkgever met 100 werknemers die allemaal 8% van hun brutoloon extra ontvangen is het, samen met het normale salaris van die maand, een behoorlijke uitgave.

– Naast een besparing op de liquiditeit zorgt het maandelijks uitkeren van vakantiegeld er ook voor dat er bij een eindafrekening minder uitgekeerd hoeft te worden. Daarom is het vooral in branches zoals de horeca zeer gebruikelijk dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald, gezien het personeel over het algemeen een groot verloop heeft.

– Daarnaast geeft een werkgever zijn werknemers meer flexibiliteit om zelf een keuze te maken wanneer zij hun vakantie boeken. Bij een jaarlijkse uitbetaling is een werknemer gebonden aan het moment waarop het vakantiegeld wordt uitgekeerd. Bij een maandelijkse uitbetaling kan een werknemer echter zelf kiezen of de vakantie in mei, oktober of januari wordt geboekt, mits de werknemer wel zelf elke maand het vakantiegeld apart heeft gehouden.

Wat moet er op de loonstrook staan bij het maandelijks uitkeren van het vakantiegeld?

De eisen betreft salarisadministratie en wat er wel of niet op de loonstrook moet staan zijn nagenoeg hetzelfde ongeacht of het vakantiegeld per maand of per jaar wordt betaald. Het belangrijkste is dat het duidelijk op de loonstrook staat vermeld dat het om een uitkering van het vakantiegeld gaat, of dit nu per jaar of per maand is. Deze vermelding staat altijd net onder het brutoloon.
Het verschil op de loonstrook qua wetgeving is dat het bij het jaarlijks uitkeren van het vakantiegeld verplicht is om een reservering op te nemen op de loonstrook. Dit betekent simpelweg dat de werkgever elke maand moet aantonen aan zijn of haar werknemer hoeveel de werknemer tot en met die maand heeft opgespaard aan vakantiegeld. Bij het maandelijks uitkeren is dit niet verplicht.

Wet- en regelgeving omtrent vakantiegeld

Gezien de wet- en regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden en randzaken zeer snel en veelvuldig kan veranderen geven wij hieronder enkel een korte opsomming van de huidige wetgeving op het moment van schrijven van deze blog. Voor de exacte en meest recente wetgeving verwijzen wij onze klanten altijd door naar een gespecialiseerde jurist.

– Werkgevers zijn verplicht om 8% vakantiegeld te betalen aan hun werknemers, op 2 uitzonderingen na:

  • Er wordt in het arbeidscontract een salaris van 108% van het minimumloon afgesproken waarbij duidelijk is vermeld dat het salaris inclusief vakantiegeld is.
  • Als een werknemer meer dan 3 x het minimumloon verdient, kunnen werkgever en werknemer in het arbeidscontract afspreken dat de werknemer minder of geen vakantiegeld zal ontvangen.

– De werkgever is vrij om zelf een betaaldatum vast te stellen voor het uitbetalen van het vakantiegeld, dit moet echter wel schriftelijk worden vastgelegd in het arbeidscontract en het vakantiegeld moet minimaal 1 x per jaar worden uitgekeerd.