Financiële ondersteuning voor ondernemers

Niet alle ondernemers in Nederland leven alleen maar van hun eigen bedrijf. Nederland telde eind 2017 1,5 miljoen zzp’ers, waarvan ruim de helft zijn inkomen aanvulde met een uitkering, pensioen of loondienst. Naast de mogelijkheden om het inkomen aan te vullen met loondienst of pensioen zijn er vanuit de overheid ook enkele regelingen beschikbaar. In deze blog zetten we de mogelijkheden voor (startende) ondernemers en de bijbehorende voorwaarden onder elkaar.

Je inkomen aanvullen als ondernemer

Of je nu een uitkering ontvangt en vanuit daar iets voor jezelf wilt beginnen, of als je al een ondernemer bent maar niet genoeg verdient om van rond te komen, er zijn in Nederland een hoop regelingen en vangnetten om ervoor te zorgen dat je ook dan nog een broodje bij de bakker kunt halen. Je kunt bijvoorbeeld vanuit je WW uitkering in overleg met het UWV een eigen onderneming starten of je inkomen juist aanvullen met een stukje WW of AOW als je eigen onderneming je niet genoeg oplevert. Wat zijn nu precies de mogelijkheden in welke situatie en wat zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen?

Ondernemer worden vanuit een WW-uitkering

Je ontvangt op dit moment een uitkering, zoals een werkloosheidswetuitkering of bijstand, maar je zou toch graag iets voor jezelf beginnen. Het UWV biedt in deze situatie verschillende mogelijkheden om jou te helpen een start te maken als ondernemer, maar kijken wel eerst graag samen met jou of het een goed idee is om ondernemer te worden. Zo hebben zij een verplichte online training voor zelfstandig ondernemen met een WW uitkering. Als deze training is afgerond kun je samen met je adviseur bespreken of je gebruik kunt maken van de onderzoeksperiode. Deze periode duurt maximaal 6 weken en stelt je vrij van alle sollicitatieplicht, zodat je de tijd hebt om te kijken of het haalbaar is om voor jezelf te beginnen en om alle bijkomende zaken op een rijtje te zetten. Denk hierbij aan de locatie van je bedrijf, verzekeringen, vergunningen, belastingzaken en een ondernemingsplan.

Na deze 6 weken kun je kiezen voor de volgende 3 mogelijkheden:

  • Je begint je bedrijf met een startperiode.

Als je begint als zelfstandige op of na de dag dat jouw WW uitkering ingaat, dan kom je in aanmerking voor de startperiode. Tijdens deze periode van 26 weken ontvang je 29% minder WW uitkering. Tijdens deze periode ben je vrijgesteld van sollicitatieplicht.

  • Je begint je bedrijf zonder startperiode, maar met behoud van de WW uitkering.

Als je ervoor kiest om je WW uitkering te behouden berekent het UWV een fictief inkomen aan de hand van het dagloon wat je in loondienst verdiende. Dit fictieve bruto inkomen wordt vervolgens van je uitkering afgetrokken. Ook heb je nog steeds een sollicitatieplicht voor de uren die je niet in je eigen onderneming steekt, maar daar ontvang je dan ook een uitkering voor.

  • De derde optie is om een bedrijf te beginnen zonder WW uitkering. Als je al wel een uitkering ontvangt, geef het dan op tijd door aan het UWV zodat je geen risico loopt om later een gedeelte van je uitkering terug te moeten betalen.

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden, de voorwaarden en voorbeelden op de site van het UWV zelf.

Financiële steun voor ondernemers

Ook als je geen recht hebt op een WW uitkering zijn er mogelijkheden tot financiële steun als je een bedrijf wilt starten, maar ook zeker voor gevestigde ondernemers waarbij het financieel even tegenzit. Waar je in loondienst altijd verzekerd bent van een vast inkomen per maand, kan de winst uit je bedrijf flink schommelen. Voor mensen die geen recht hebben op een werkloosheidswetuitkering of al ondernemer zijn, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken is er het Besluit bijstandverlening Zelfstanden (BbZ). De BbZ is er voor mensen in de bijstand die een bedrijf willen starten, je als ondernemer financiële ondersteuning nodig hebt, je 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf of als je je eigen bedrijf wilt beëindigen. Je komt alleen in aanmerking als je inkomen lager ligt dan het bijstandsniveau, je geen andere financiering kunt krijgen en als je minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming werkt. Deze vorm van ondersteuning is in het beginsel een renteloze lening en duurt maximaal 12 maanden, of in uitzonderlijke gevallen 24 maanden. De verstrekkende gemeente bekijkt achteraf of het bedrijf voldoende winstgevend is en of de lening geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden. Voor meer informatie over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen kun je terecht bij je gemeente, of op de site van de Rijksoverheid.

Naast de periodieke uitkering is er ook de mogelijkheid om een bedrijfskapitaal aan te vragen. Voor elke ondernemer en situatie gelden andere voorwaarden en mogelijkheden. Zo is er voor een aantal ondernemers de mogelijkheid om een eenmalige gift van maximaal € 9.819 te ontvangen of kunnen er rentedragende leningen verstrekt worden. Kijk ook hier voor alle mogelijkheden op de site van de rijksoverheid of vraag de informatie aan bij de sociale dienst van jouw gemeente.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Naast de bovengenoemde regelingen is er ook de mogelijkheid om een krediet af te sluiten bij een bank. Als de bank van mening is dat jouw bedrijf niet genoeg zekerheid biedt om een krediet af te sluiten kun je misschien in aanmerking komen voor de Borgstelling MKB-kredieten. Dan staat de overheid voor een deel garant voor het krediet. De BMKB is er voor vrijwel alle MKB`ers, ook voor ondernemers met vrije beroepen. Wel moeten de bedrijfsactiviteiten overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaatsvinden. Ook moet het bedrijf langer dan 3 actief zijn, als zelfstandige geldt deze eis echter niet. Twijfel je of jij als ondernemer tot het MKB wordt gerekend? Dan kun je op deze site een MKB test doen.

Je komt helaas niet in aanmerking voor BMKB als je actief bent in de publiekverzekerde zorg, de toetreding tot de markt in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk hierbij aan advocaten, notarissen of dierenartsen) of als je een onderneming hebt waarvan de laatste jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit land- en tuinbouw, vee- of visteelt, verzekeringen of beleggen of door het werven, vervreemden of ontwikkelen van roerend goed.

Wel heeft de RVO extra middelen beschikbaar gesteld voor ondernemers in het buitenland, definitieve starters en technologische innovatie.

Ondernemer en zwanger raken, wat dan?

Ben je een zelfstandige en raak je zwanger? Dan heb je recht op een uitkering tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Hiervoor is er de Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ).

De hoogte van deze uitkering is maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon. Wel moet je daarvoor in het voorafgaande jaar minimaal 1225 uur gewerkt hebben. Heb je minder gewerkt dan hangt de hoogte van de uitkering af van de winst/inkomen in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. De duur van deze uitkering is ten minste 16 weken. Je kunt deze uitkering aanvragen bij het UWV.