Coronacrisis: Werktijdverkorting (WTV) wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Coronacrisis heeft grote invloed op onze maatschappij en de economie. Veel ondernemers zien hun omzet dalen en de (vaste)kosten lopen gewoon door. De overheid gaat ondernemers helpen met verschillende regelingen.
Voor werkgevers zijn de personeelskosten meestal een grote kostenpost. Normaal is dit niet erg aangezien zij ook het werk doen waardoor er omzet gegenereerd wordt. Maar omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven en/of thuiswerkt is het niet gek dat ondernemers dit merken in de omzet.
In deze blog willen wij jullie op een aantal maatregelen wijzen die de overheid heeft genomen en die ondernemers kunnen helpen door deze Coronacrisis heen te komen.

KVK – Werktijdverkorting (WTV) => Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Via de KvK (Kamer van Koophandel) kon je Werktijdverkorting (WTV) aanvragen. Dit is een tijdelijke WW uitkering die de werkgever ontvangt als zijn medewerkers (die hun normale loon blijven ontvangen) tijdelijk minder kunnen werken. Omdat veel werkgevers in korte tijd de aanvraag voor deze regeling hebben ingediend is deze per 17 maart 2020 stopgezet en vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Bron: KVK Coronaloket van Kamer van Koophandel

BELASTINGDIENST – ‘Corona’ Betalingsregeling

De Belastingdienst snapt dat de Coronacrisis invloed heeft op de omzet van een ondernemer en de cashflow die daarna volgt. Wanneer een ondernemer minder spek op de botten heeft zal deze situatie extra hard aankomen en verschillende bedrijven in zwaar weer brengen. De Belastingdienst zal de openstaande aanslagen wel willen innen, maar snapt ook dat dit nu even lastig is. Voor de bedrijven die wat meer lucht willen heeft de Belastingdienst een ‘bijzonder uitstel door de Coronacrisis’, lees meer over deze regeling op de website van de Belastingdienst. Hou wel in gedachten dat het uitstel is en dat de openstaande bedragen uiteindelijk wel betaald moeten worden.
Bron: Belastingdienst

Onderlinge afspraak werkgever-werknemer

Je medewerkers snappen heel goed dat de Coronacrisis invloed heeft op de omzet en gezondheid van het bedrijf. Er zijn natuurlijk regelingen vanuit de overheid die ondernemers helpen, maar je kunt ook met je werknemers om de (virtuele) tafel. Je kunt door middel van een addendum bijvoorbeeld afspreken tijdelijk minder te gaan werken. Hierdoor heb je als werkgever minder loonkosten en de werknemer minder netto loon, maar draagt de medewerker ook een steentje bij om in deze zware ondernemerstijden toch het hoofd boven water te kunnen houden en ook na deze periode een baan te hebben.